Published: 2020-12-02

CHEMICAL, SENSORY, AND SHELF-LIFE EVALUATION OF SHRIMP (PENAEUS MONODON) TREATED BY DIFFERENT STORAGE CONDITIONS

LÊ NHẤT TÂM, PHAN THỤY XUÂN UYÊN, HUỲNH NGUYỄN QUẾ ANH, ĐOÀN NHƯ KHUÊ, NGUYỄN BÁ THANH

IDENTIFICATION OF DNA BARCODE SEQUENCE FOR TWO HOMALOMENA SPECIES (ARACEAE) IN VIETNAM

VĂN HỒNG THIỆN, LƯU HỒNG TRƯỜNG, NGUYỄN PHI NGÀ, TRỊNH NGỌC NAM

SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF TRYPTOPHILLIN L PEPTIDES

TRẦN THỊ THANH NHÃ, TRẦN THÁI HOÀNG, LÊ MINH HIẾU, VĂNG GIA HUY

MODELING OF THE POLYMER DROP PROCESS IN THE COATING TECHNOLOGY BY EXPERIMENT FOR PRODUCTION OF SMART UREA FERTILIZER

NGUYỄN HỮU TRUNG, TRẦN HOÀI ĐỨC, HỒ TẤN THÀNH, TRẦN NGHỊ, TRỊNH VĂN DŨNG

XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG VI SINH VẬT CỦA CAO CHIẾT ETHANOL LY TRÍCH TỪ THÂN RỄ LOÀI THIÊN NIÊN KIỆN PI-E (HOMALOMENA PIERREANA)

VĂN HỒNG THIỆN, LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN THANH LAN, HỒ NGUYỄN HOÀNG YẾN, LƯU HỒNG TRƯỜNG, NGUYỄN PHI NGÀ, HÀ VĂN LONG, NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH, NGUYỄN NGỌC TUẤN, TRỊNH NGỌC NAM

TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TRẮNG (SWISS ALBINO) BÉO PHÌ DO KHẨU PHẦN ĂN GIÀU CHẤT BÉO

NGUYỄN CAO TRÍ, VÕ MINH TUẤN, NGÔ MỸ TIÊN, NGUYỄN LÊ DUY, TRẦN VĂN HIẾU

KHẢ NĂNG GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT GANODERMA LUCIDUM VÀ HUMPHREYA ENDERTII TỪ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH, NGUYỄN NGỌC ẨN, LƯU VĂN LUÔNG, NGUYỄN CÔNG VÂN, HỒ NGUYỄN HOÀNG YẾN, PHẠM TẤN VIỆT

KHẢ NĂNG KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN CỦA COMPOSITE CELLULOSE VI KHUẨN KẾT HỢP NANO BẠC

NGUYỄN THỊ KIM ANH, LÂM HOÀNG ANH THƯ, ĐOÀN THANH HÒA, NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌC, LÊ THỊ TUYẾT THANH, TRẦN THỊ BÌNH AN

PHÂN LẬP VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN SINH TỔNG HỢP CELLULASE CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN TH-VK22 VÀ TH-VK24

NGUYỄN NGỌC ẨN, NGUYỄN MỘC TẤN, NGUYỄN TRUNG THẾ HIỂN, NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH, PHẠM TẤN VIỆT