Published: 2021-08-06

FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STATEMENT ERRORS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs)

ĐOÀN THỊ THÙY ANH, HỒ THỊ MỸ GIANG, NGUYỄN THỊ YẾN NGUYÊN, NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO, LÊ THỊ NGỌC TUYỀN

FACTORS AFFECTING THE INTENTION TO USE MARKETING 4.0 OF IMPORT-EXPORT TRADING SERVICE ENTERPRISES IN HCMC

LỪNG THỊ KIỀU OANH, LÊ THỊ HỒNG NGỌC, PHAN THỊ MỸ DUNG, LÊ THỊ HẬU, NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, HÀ MINH QUÂN

CUSTOMER LOYALTY TOWARD DOMESTIC GOODS ON THE E-MARKETPLACES IN COVID-19 PANDEMIC

BÙI THÀNH KHOA, VÕ THỊ THẢO UYÊN, NGUYỄN THỊ TRANG OANH, ĐẶNG CỬU HẠNH DUNG