Published: 2023-04-28

SYNTHETIC COMPOSITE CELLULOSE/NICKEL FOR UREA ELECTRO-OXIDATION CATALYTIC

TRẦN THỊ NGỌC THẢO , CAO THANH NHÀN , PHẠM HẢI ĐỊNH , TRẦN THẢO QUỲNH NGÂN

CHARACTERIZATION OF TWO EXTRACELLULAR PROTEASES FROM Streptomyces

DƯƠNG THẢO VI, HỨA TRƯỜNG CHINH, NGUYỄN NGỌC ẨN, NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH, PHẠM TẤN VIỆT

STUDY ON PROPAGATION OF Humphreya endertii FROM PHUOC BINH NATIONAL PARK

NGUYỄN NGỌC ẨN, NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH, TRƯƠNG VÕ ANH DŨNG, GIẢNG DUY TÂN, PHẠM TẤN VIỆT

MAPPING LAND SUITABILITY FOR SOME CROPS IN NINH THUAN PROVINCE

LÊ BÁ LONG, NGUYỄN VĂN NGHĨA , NGUYỄN KHÁNH HOÀNG