Published: 2019-06-29

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT TRÊN CƠ SỞ LOẠI TRỪ TƯƠNG HỖ HỆ THỐNG MÁY CHỦ ẢO

ĐOÀN VĂN THẮNG, NGUYỄN HÀ HUY CƯỜNG, VÕ QUANG HOÀNG KHANG

DESIGN AND FABRICATION OF AUTOMATIC SPROUTING MACHINE

ONG MAU DUNG, BUI THU CAO, MAC DUC DUNG

DIELECTRIC RELAXATION PHENOMENA IN PARAELECTRIC PHASE OF NANOCRYSTALLINE-TRIGLYCINE SULFATE COMPOSITE

NGUYEN HOAI THUONG, MAI BICH DUNG, TRAN THANH NGOC, NGUYEN THI LAN HUONG, NGUYEN THI KIM ANH, DOAN VAN DAT, TA DINH HIEN